Χαρτοκιβώτια

Χαρτοκιβώτια, τρίφυλλα και πεντάφυλλα κύματος c-flute, bc-flute με εκτύπωση 3ων χρωμάτων και δυνατότητα διαφοροποίησης σε επίπεδο διαστάσεων και αντοχής ώστε να μπορούμε να καλύψουμε και την ποιο απαιτητική ανάγκη για συσκευασία.