Χαρτοκιβώτια

Είμαστε σε θέση για παραγωγή χαρτοκιβωτίων πέντε ειδών κύματος e-flute, b-flute, c-flute (τρίφυλλο), eb-flute και bc-flute (πεντάφυλλο). Έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε εκτύπωση έως και 5 χρωμάτων.